50 års filosofi 1968-2018
Pacentro 31.8.-7.9.2019

Poul Lübcke

50 års filosofi 1968-2018

For 50 år siden skelnede man skarpt mellem "analytisk" og "kontinental filosofi". Den analytiske filosofi, der hovedsageligt blev dyrket i USA og Storbritanien byggede - i forlængelse af Frege og Wittgenstein - på forskellige former for sprogfilosofi og betragtede analysen af dagligsproget og/eller formelle sprog som filosofiens grundlag. Den såkaldt kontinentale filosofi, der hovedsageligt blev bedrevet i Frankrig og Tyskland, omfattede alt det andet lige fra bl.a. fænomenologi, hermeneutik, eksistentialisme, strukturalisme og poststrukturalisme til marxisme. Sådan er det ikke i dag 50 år senere. For det første er de forskellige former for "kontinental filosofi" på tilbagetog både i Frankrig og Tyskland, hvor de fleste nye professorater bliver besat med filosoffer af mere angelsaksisk tilsnit. For det andet er den angelsaksiske filosofi ikke længere hovedsageligt baseret på sprogfilosofi, men henter sin inspiration fra andre kilder. Og endelig for det tredje har der i mange år været en dialog på kryds og tværs af det traditionelle skel mellem "analytiske" og "kontinentale" filosoffer. På nogle punkter skete skiftet allerede i 1970'erne, og på andre områder tog det meget længere tid, men internationalt kan man sige, at fra omkring 2000 havde filosofien udviklet sig på så mange punkter, at skellet mellem "analytisk" og "kontinental" filosofi ikke længere var velegnet til at skelne hovedfronterne i samtidens filosofi. Det er seminarets opgave at gøre rede for denne proces og samtidig give et signalement af hovedstrømninger i de sidste 10-15 års filosofiske tænkning.

Kurset starter med at forfølge to modsatrettede tendenser i nyere filosofi: Den individualistiske og den anti-individualistiske. Delvis i forlængelse af Nietzsche og den ældre Heidegger har poststrukturalismen (Derrida og Foucault) og postmodernismen (Lyotard) i 1970'erne, 80'erne og 90érne kritiseret og forsøgt at "dekonstruere" den humanistiske individorienterede menneskeopfattelse, bl.a. repræsenteret af Sartres eksistentialisme. Hvor disse tendenser ebbede ud i Europa omkring årtusindskiftet, lever de videre på amerikanske universiteter, hvor de er smeltet sammen med forskellige former for socialkonstruktivisme, "identitets"-politisk ideologi og historiserende kulturrelativisme.

Omvendt ser vi, at Frankfurterskolens 2. generation (Habermas) og 3. generation (Honneth) fra 1970'erne og frem til i dag har distanceret sig mere og mere fra den 1. generations tilknytning til de anti-individualistiske tendenser i marxismen. Det er derfor specielt interessant at sammenligne den sene Habermas' forsøg i 1970'erne, 80'erne og 90'erne på at begrunde moral- og retsfilosofien med Rawls' forsøg fra 1970 og frem på at forsvare den socialliberale stat. Sideløbende hermed er dette forsvar dels blevet angrebet for ikke at være individualistisk nok (Nozick), dels blevet kritiseret for at være for individualistisk (kommunitaristerne). Fra en helt anden side har Parfit fra 1980'erne og frem til sin død i 2017 på en original måde diskuteret personbegrebet og de klassiske teorier om personlig identitet, hvilket Parfit selv betragtede som et stærkt argument for utilitarismen.

Parfit er en af de sidste 50 års mest begavede og indflydelsesrige filosoffer, men samtidig forholdsvis ukendt i den bredere offentlighed. Det samme gælder Dummett og Chrispen Wright, hvis studier af sandhedsbegrebet udgør højdepunktet af analytisk sprogfilosofi - netop i de år, hvor sprogfilosofien begynder at miste sin indflydelse på nutidens filosofi. I stedet ser vi fra 1990'erne og frem en mangfoldighed af metafysiske spekulationer. I den ene ende har vi den såkaldte "naturaliserede epistemologi", der fortolker mennesket og dets erkendelse rent naturalistisk og ser filosofiens fremtid i parløb med forskellige former for kunstig intelligens og robotteknologi. På den anden side har vi filosoffer, der som fx Nagel forsvarer en "pan-psykisk metafysik" med rødder tilbage i tysk idealisme (Schelling og Hegel). Nutidens filosofi er i sandhed svær at bringe på en simpel formel. Seminaret vil prøve at gøre det lidt mindre uoverskueligt.


PROGRAM

Lørdag 31.8

Afrejse fra Kastrup
Ankomst Rom
Ankomst Pacentro, indkvartering og snack
20.00 Aftensmad (i fællesskab eller individuelt)

Søndag 1.9

8.00 Morgenmad og katolsk messe

12.00 Frokost og siesta
14.15-17.00 Kursus
20.00 Aftensmad (i fællesskab på restaurant eller individuelt)


Mandag 2.9

8.00 Morgenmad

10.15-12.00 Kursus

12.00 Frokost og siesta
14.15-17.00 Kursus
20.00 Aftensmad (i fællesskab eller individuelt)


Tirsdag 3.9

8.00 Morgenmad

10.15-12.00 Kursus
12.00-14.15 Frokost og siesta
14.15-17.00 Kursus
20.00 Aftensmad (i fællesskab eller individuelt)


Onsdag 4.9

8.00 Morgenmad

10.00-12.00 Marked i Sulmona (10 minutter fra
Pacentro)
12.00-14.15 Frokost i Sulmona
14.15-17.00 Kursus
20.00 Aftensmad (i fællesskab eller individuelt)


Torsdag 5.9

8.00 Morgenmad

10.15-12.00 Kursus
12.00-14.15 Frokost og siesta
14.15-17.00 Kursus
20.00 Aftensmad (i fællesskab eller individuelt)

Fredag 6.9

9.15-14.15 Udflugt og frokost (i fællesskab
til Scanno eller individuelt)

15.00-17.00 Kursus afslutning
20.00 Aftensmad (i fællesskab eller individuelt)

Lørdag 7.9

Hjemrejse


Pacentro

Seminaret afholdes i den italienske bjergby Pacentro. Skønt byen kun ligger to timer fra Rom og det pulserende liv, er den præget af en ro og oprindelighed, der er næsten forsvundet i dagens Danmark. Pacentro er derfor velegnet til den fordybelse, som kræves af et seriøst seminar. Samtidig har byen en række eksklusive restauranter og et charmerende liv på byens hyggelige cafeer, som er med til at gøre opholdet til en særegen nydelse. Endelig er placeringen midt i natur-parken ideel for alle, der sætter pris på naturskønne vandreture.

Billeder fra Pacentro by kan ses på hjemmesiden: www.casadellapoesia.dk under fanen "Pacentro og Abruzzo"

Kursusgebyr: 5.000 kr.

Kursusgebyret dækker deltagelsen i kurset, leje af lokale samt kursusmateriale.

Transport: ca. 2.300 kr.

Transportudgifterne dækker fly til og fra Italien samt bil-transport fra lufthavnen til Pacentro. Prisen er eksklusive rejseforsikring og ekstra bagage. Deltagerne bestiller selv fly til Rom.

Indkvartering: ca. 2.500-3.900 kr.

Deltagerne bor enten i eget hus eller på Bed and Breakfast ca. fem minutters gang fra det lokale, hvor kurset afholdes. Prisen dækker 7 overnatninger i enkeltværelser med bad. På B%B er morgenmaden, som er kendt for sin høje standard, inkluderet i prisen. 

Frokost og aftensmad: 800-2000 kr.

Pacentro har flere gode spisesteder til rimelige priser. Det samme gælder restauranterne i omegnen. Alt efter hvad man ønsker at spise og drikke, vil et måltid koste mellem 10 og 30 euro. En kop god kaffe koster ca. 1 euro på byens barer. Alt i alt må man regne med mellem 800 kr. og 2.000 kr. til bespisning - alt efter menu. Særlige vin-ønsker vil hæve prisen.

19.5.2019: Der er én ledig plads

Tilmelding

Venligst giv os dine kontaktdetaljer og vi vil kontakte dig hurtigst mulig