Foredrag

Foredragsvirksomhed er den anden af Platonopolis' kerneydelser. Foredraget kan være et oplæg til diskussion eller være koncentreret om formidling af viden. Foredraget kan stå alene eller indgå i et seminar af fx én dags varighed. Der kan være fokus på et emne, som falder inden for et af filosofiens hovedområder såsom etik, politisk filosofi, æstetik, erkendelsesteori eller metafysik; men der tilbydes også foredrag med et bredere samfundsfagligt sigte med inddragelse af politologi og økonomi.

Planlagte foredrag i efteråret 2018

Hvad er tid?

Esbjerg kirkehøjskole Lørdag den 27.10.2018, klokken 12.15-13.45

Når vi bliver ældre, oplever mange af os, at "tiden flyver afsted". Da vi var børn, syntes vi, at det var lang tid at skulle vente "hele tre måneder", før det blev jul. Som ældre er det derimod som om, at det, der skete for tre måneder siden, var noget, der skete i sidste uge. Vi synes, at "tiden går hurtigere". Men tiden selv går selvfølgelig hverken hurtigere eller langsommere. Tiden har i sig selv slet ingen hastighed. Men hvordan kan tiden gå uden at have en hastighed? Hvad er tiden i det hele taget for noget? Den er ikke noget, man kan tage og føle på, ligeså lidt som man på anden måde kan sanse den. Ikke desto mindre er tiden et afgørende træk ved alt, hvad vi kender til. Men hvad er tiden så? Hvad menes med fortid, nutid og fremtid? Er det kun nuet, der eksisterer, og hvad betyder det i givet fald? Eller eksisterer fortid, nutid og fremtid som ligeberettigede størrelser? Er det den samme tid, vi taler om i dagligdagen, fysikken og historievidenskaben? Og hvis ikke, hvad er da den fundamentale tid? Sådanne spørgsmål hører til nogle af filosofiens mest dybtgående spørgsmål, og foredraget vil skitsere nogle af de vigtigste forsøg på at svare på dem.


Video-foredrag (2015)

Videooptagelser foretaget af "Tidsskrift" (Forening af danske filosofistuderende)

At forstå Hegel - en anden introduktion til Hegels filosofi

https://www.youtube.com/watch?v=086fyJtl7F0

Dobbeltforedrag 22.5.2015

Jørgen Huggler (0-47)

Poul Lübcke (47.05-2.36.44)

At forstå Kierkegaard - en anderledes introduktion til Kierkegaards tanker

https://www.youtube.com/watch?v=DLzrzTY-VnQ

Dobbeltforedrag 13.11.2015

Poul Lübckes foredrag begynder 19.56