Foredrag

Foredragsvirksomhed er den anden af Platonopolis' kerneydelser. Foredraget kan være et oplæg til diskussion eller være koncentreret om formidling af viden. Foredraget kan stå alene eller indgå i et seminar af fx én dags varighed. Der kan være fokus på et emne, som falder inden for et af filosofiens hovedområder såsom etik, politisk filosofi, æstetik, erkendelsesteori eller metafysik; men der tilbydes også foredrag med et bredere samfundsfagligt sigte med inddragelse af politologi og økonomi.

Priser

Et to-timers foredrag (inklusive efterfølgende diskussion): 8.000 kr. + moms.

En-dages arrangementer med foredrag, diskussioner, workshops mm.: 14.000 kr. + moms.


Der tages forbehold for prisændringer efter hjemmesidens redigering

Video-foredrag (gratis)

Videooptagelser foretaget af "Tidsskrift" (Forening af danske filosofistuderende)

At forstå Hegel - en anden introduktion til Hegels filosofi

https://www.youtube.com/watch?v=086fyJtl7F0

Dobbeltforedrag 22.5.2015

Jørgen Huggler (0-47)

Poul Lübcke (47.05-2.36.44)

At forstå Kierkegaard - en anderledes introduktion til Kierkegaards tanker

https://www.youtube.com/watch?v=DLzrzTY-VnQ

Dobbeltforedrag 13.11.2015

Poul Lübckes foredrag begynder 19.56