Forskning

I Platonopolis er forskning dels et formål i sig selv, dels et middel til at skabe et solidt grundlag for de andre aktiviteter, som Platonopolis er engageret i. De næste par år vil der specielt være fokus på et større bogprojekt om Kierkegaard og meta-fysikkens krise. Projektet gennemføres i sam-arbejde med Kierkegaard-centret tilknyttet Sanct Olaf College i Northfield (USA), der udover at være et forskningscenter også ejer verdens bedste samling af Kierkegaard-litteratur.