Kants Kritik af dømmekraften
Martin Pasgaard 8.8.-15.8.2020

Kant: Kritik af dømmekraften

Den tyske filosof Immanuel Kant er udgangspunkt for al moderne filosofi. I hans hovedværk Kritik af den rene fornuft (1781) formulerer han sin kritiske filosofi, der viser både den menneskelige fornufts evner og grænser. Den moderne naturvidenskab bliver filosofisk begrundet, og med en grundig metafysikkritik sættes der klare grænser for fornuftens spekulationer over Gud, friheden og sjælen.

Kants tredje store værk, Kritik af dømmekraften (1790), fortsætter de grundlæggende diskussioner fra Kants tidlige hovedværk og moralfilosofiske værker. Kants filosofiske system ender med to skarpt adskilte områder, nemlig (1) teoretisk erkendelse, der gennem begreber er i stand til at opnå viden om den anskueligt givne, empiriske verden, og (2) praktisk fornuft, der er i stand til
- og tilladt - at opstille praktiske love og mål for mennesket indenfor hhv. moral, rets- og sædelære, samt religion.

Derved har Kant splittet verden i et teoretisk og et praktisk område. Der er derfor ifølge Kant behov for en instans, der kan formidle og bygge bro mellem naturen og sanselighedens nødvendighed på den ene side, og fornuftens og moralens frihed på den anden side. For det er ikke nok for mennesket, at postulere sin frihed og moralitet. Det vil også se det virkeliggjort.

Kant argumenterer, at netop dømmekraften kan formidle teori og praksis, natur og frihed, da dømmekraften er i stand til at erkende noget enkeltstående i forhold til et alment. Den reflekterende dømmekraft er i stand til se de enkeltstående fænomener ud fra en større sammenhæng, som del af et hele, og derfor som noget formålstjenligt.

Kant undersøger nu denne funktion ved dømmekraften i forbindelse med hhv. naturen og kunsten. I naturen ses de enkelte naturfænomener som formålstjenlige dele af et hele, og naturen, der ellers fungerer uden formål, kan nu betragtes som et struktureret hele, ikke et tilfældigt kaos. I kunsten er der noget lignende på spil. Kunstværket og det skønne er netop skønt, fordi det udtrykker en indre formålstjenlighed, der ikke er givet på forhånd, men som skabes i en fri legende proces.

En af de afgørende pointer i Kants Kritik af dømmekraften er, at der indføres et markant skel mellem objektiv erkendelse og subjektive domme; domme der skaber eller ligger formål ind i tingene og verden. Netop dette er den reflekterende dømmekrafts funktion.

På kurset vil vi dykke ned i Kants kritik af dømmekraften. Vi følger Kants analyser af dømme-kraftens forskellige funktioner, og hvordan den ligger formål, struktur og mening ind i tingene omkring os. Og vi ser på, hvordan dette mest udpræget kommer til udtryk i kunsten. Dertil vil vi komme ind på Kants definition af den æstetiske indstilling som interesseløs betragtning, og geniet som frit skabende.

Program

Lørdag
Afrejse fra Kastrup
Ankomst Rom
Ankomst Pacentro, indkvartering og snack
20.00 Aftensmad (i fællesskab eller individuelt)

Søndag

12.00 Frokost
13.15-17.00 Kursus
20.00 Aftensmad (i fællesskab på restaurant eller individuelt)


Mandag

10.15-12.00 Kursus

12.00 Frokost og siesta

14.15-17.00 Kursus

20.00 Aftensmad (i fællesskab eller individuelt)

Tirsdag

10.15-12.00 Kursus
12.00-14.15 Frokost og siesta
14.15-17.00 Kursus
20.00 Aftensmad (i fællesskab eller individuelt)

Onsdag

10.00-12.30 Marked i Sulmona (10 minutter fra
Pacentro)
12.30-15.00 Frokost i Sulmona
16.15-18.00 Kursus
20.00 Aftensmad (i fællesskab eller individuelt)

Torsdag

10.15-12.00 Kursus

12.00-14.15 Frokost og siesta

14.15-17.00 Kursus

20.00 Aftensmad (i fællesskab eller individuelt)

Fredag

10.15-12.00 Kursus

14.15-17.00 Kursus afslutning

20.00 Aftensmad (i fællesskab eller individuelt)

Lørdag

Hjemrejse

PRISER

Deltagerne må regne med samlede omkostninger på ca. 11.900 kr.

KURSUSGEBYR: 6.000 KR.

Denne pris dækker administrationsomkostninger og honorar til seminarlederen

FLYREJSE T/R TIL ROM: 1.300-2.000 KR.

Prisen for flybilletter varierer efter hvilket flysel-skab, man vælger, hvornår, man bestiller billetterne, hvor meget, man vil have med, om man vil have en bestemt plads, om man vil have afbestillingsforsikring osv. Da dette er meget individuelt, har vi valgt at bede deltagerne om selv at bestille billetter. Hvis man ønsker at benytte muligheden for fælles transport t/r Rom-Pacentro, bedes man tage højde for hvornår, at bilen kører fra lufthavnen. Bilen afgår 13.30 og er koordineret med Norwegian-flyet med afgang 10.00 i Kastrup og ankomst i Rom (Fiumicino) 12.35. Skulle dette fly være forsinket, vil vognen vente på, at det ankommer. Der er også en tidligere flyafgang med SAS, hvis Norwegian er overbooket. Tilbagekørslen vil sikre, at man kan nå enten Norwegian (afgang 13.20) eller SAS (afgang 19.50).

FÆLLES TRANSPORT TIL OG FRA LUFTHAVNEN TIL PACENTRO: Ca. 700 kr.

Ved tilmeldingen kan man bestille deltagelse i fælles transport t/r fra lufthavnen (Fiumicino) til Pacentro. Fællestransporten afgår fra Fiumicino 13.30.

Vælger man at tage tog og bus er prisen ca. 300 kr. t/r.

INDKVARTERING: Ca. 2.500 kr.

Ved tilmeldingen kan man bestille ophold på et af byens bedste Bed and Breakfast ca. fem minutters gang fra det lokale, hvor kurset afholdes. Prisen dækker 7 overnatninger i enkeltværelser. Da det er en gammel by, deler man badeværelse med en anden fra holdet. Det vil også være mulighed for at bo i et privat hus sammen med en eller to af de andre kursister. Umiddelbart efter tilmeldingen vil der blive fremsendt en oversigt over de forskellige muligheder inklusive en prisliste.

MORGENMAD, FROKOST OG AFTENSMAD: 800-2000 KR.

Pacentro har flere gode spisesteder til rimelige priser. Det samme gælder restauranterne i omegnen. Alt efter hvad man ønsker at spise og drikke, vil et måltid koste mellem 10 og 30 euro. En kop god kaffe koster ca. 1 euro på byens barer. Alt i alt må man regne med mellem 800 kr. og 2.000 kr. til bespisning - alt efter menu. Særlige vinønsker vil naturligvis hæve prisen. Der vil hver dag være mulighed for at vælge mellem at bestille enkeltvis eller at vælge fra en samlet menu sammenstillet af kursuslederen.

Online reservation

Tilmeldingsfrist 1.4.2020

Ved reservation bedes indbetalt 1.500 kr. på reg. 5379, kontonr. 0246425

De resterende kursusudgifter betales senest 1.6.2020