Konsulentarbejde
Rådgivning af institutioner og private


Platonopolis tilbyder konsulentbistand i de tilfælde, hvor en filosofisk baseret rådgivning kan støtte et tværfagligt samarbejde - specielt hvor forskellige faglige kulturer og normer i udgangspunktet kolliderer med hinanden. 

Konsulentbistanden henvender sig såvel til enkeltpersoner som til større institutioner.

Platonopolis har tidligere bidraget til udredningsopgaver for Teknologinævnet og LO. Arbejdet for LO strakte sig over tre år og kulminerede i en politisk programerklæring om fagbevægelsens vision for det ydre miljø. Erklæringen blev senere vedtaget på LO's kongres.

Priser:

Privatkonsultationer:´2.000 kr. + moms pr. påbegyndt time

Udredninger: Efter aftale