Pacentro-seminarerne
Filosofiske kurser i Italien

"Pacentro-seminarerne" er opkaldt efter den lille italienske bjergby, Pacentro, midt inde i en af Italiens nationalparker.

Pacentro

Skønt byen kun ligger to timer fra Rom og det pulserende liv, er Pacentro præget af en ro og oprindelighed, der er næsten forsvundet i dagens Danmark. Byen er derfor velegnet til den fordybelse, som kræves af et seriøst seminar. Samtidig har byen en række eksklusive restauranter og et charmerende liv på byens hyggelige cafeer. Endelig er placeringen midt i natur-parken ideel for alle, der sætter pris på naturskønne vandre-ture. 

Abruzzo - det ukendte Italien

Når man fra Rom kører mod øst i retning af Adriaterhavet, kommer man ind i Abruzzo. Området har kun én million indbyggere, der  er spredt over et område kun lidt mindre end Danmark. Områ-det er stort set ukendt og helt uden indflydel-se af masseturisme. De gamle skikke og den originale madkunst er derfor stadig intakt.

Pacentro é come era una volta

At komme til Pacentro er som at gå tilbage i tiden. De fleste af husene er bygget i middelalderen, renæssancen eller barokken, og byen hører til den lille eksklusive kreds af byen, der holder fast i, at byen skal blive ved med at være, som den var. De gamle, krogede gader emmer  af historie og romantik. Samtidig har byen en enestående udsigt over en af Italiens største naturparker, hvortil der er direkte adgang for den, der ønsker at vandre i naturen. Under opholdet bliver deltagerne indkvarteret i lokale  Bed and Breakfast eller i lejede huse.

Pacentro-seminarerne kombinerer faglig fordybelse med en ferie i Pacentro. Programmet inkluderer 23 lektioner, én udflugt og tilbud om fællesspisning. Når der afholdes seminarer, ligger lektionerne fra 10.15-12.00 og 14.15-17.00

Et seminar har minimum 8 og maksimum 12 deltagere 

I 2020 afholdes tre dansksprogede og ét engelsksproget Pacentro-seminar

Kierkegaards "Efterskriften"

Pacentro 9.5.-16.5.2020

Poul Lübcke

Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift til de Philosophiske Smuler (1846) er et af Kierkegaards filosofiske hovedværker - nogle vil endog sige "hovedværket". Det er her, at værkets pseudonyme forfatter, Johannes Climacus, udvikler den teori om eksistentielle stadier, som tusinder og atter tusinder af Kierkegaard-læsere har lagt til grund for deres fortolkning af hele Kierkegaards forfatterskab. Det er også her, at vi bliver præsenteret for den berømte lære om den indirekte meddelelse, dvs. den måde, vi mennesker bør kommunikere med hinanden om eksistentielle anliggender. I forlængelse heraf skelnes mellem Platon og Sokrates, hvor Sokrates roses for at være den, der holder fast ved den indirekte meddelelse, hvorimod allerede Platon bevæger sig ud af på den "objektive" glidebane, der ifølge Kierkegaard har martret filosofien i årtusinder, og som kulminerer med Hegels "spekulative" tænkning. Værket er endvidere den centrale kilde til at forstå, hvad Kierkegaard mener, når han taler om "det absurde", "Springet" og "Troen" på Jesus Kristus som "det absolutte Paradox". Det sidste udvikles i værkets sidste halvdel, hvor der skelnes mellem "Humoren", som stadig er en humanistisk livsindstilling, og den almene religiøsitet ("Religiøsitet A") og den specifikt kristne religiøsitet ("Religiøsitet B").

Det er derfor ikke for meget sagt, at hvis man vil have en dybere forståelse af Kierkegaards forfatterskab, må man stifte bekendtskab med de centrale dele af Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift til de Philosophiske Smuler. Det er lige præcis det, som dette Pacentro-seminar tilbyder.

Se kursets hjemmeside:

https://www.platonopolis.eu/kierkegaards-efterskriften/

Kants Kritik af dømmekraften

Martin Pasgaard - Pacentro 8.8.-15.8.2020

Kant: Kritik af dømmekraften

Den tyske filosof Immanuel Kant er udgangspunkt for al moderne filosofi. I hans hovedværk Kritik af den rene fornuft (1781) formulerer han sin kritiske filosofi, der viser både den menneskelige fornufts evner og grænser.

Kants tredje store værk, Kritik af dømmekraften (1790), fortsætter de grundlæggende diskussioner fra Kants tidlige hovedværk og moralfilosofiske værker.

Kant argumenterer, at netop dømmekraften kan formidle teori og praksis, natur og frihed, da dømmekraften er i stand til at erkende noget enkeltstående i forhold til et alment. Den reflekterende dømmekraft er i stand til se de enkeltstående fænomener ud fra en større sammenhæng, som del af et hele, og derfor som noget formålstjenligt.

Se kursets hjemmeside: https://www.platonopolis.eu/kants-kritik-af-dommekraften/


International Kierkegaard Seminar

 The Sickness Onto Death

Poul Lübcke and Gordon Marino

Saturday, August 15-Saturday, August 22, 2020, a unique research seminar will be held on Kierkegaard's The Sickness Unto Death. Throughout a week (23 hours) we will concentrate on a detailed close reading and interpretation of the work's central passages. The crucial thing is the interpretation of the individual pieces of text, but at the same time, the seminar leaders will include the most important parts of the extensive research tradition that has dealt with The Sickness Unto Death. In particular, the relationship between Anti-Climacus, the other pseudonyms and Søren Aabye Kierkegaard will be discussed.

Poul Lübcke - Professor emeritus from University of Copenhagen

Gordon Marino - Professor at St. Olaf Collage and Director of The Hong Kierkegaard Library

Homepage: https://www.platonopolis.eu/international-kierkegaard-seminars/

Fremtidens Europa

Poul Lübcke - Pacentro 12.9.-19.9

SEMINARET ER LUKKET FOR NYE TILMELDINGER

Indtil for få år siden var der tre ting, der lå nogenlunde fast:

1. Globaliseringen og den internationale konkurrence var kommet for at blive.

2. EU var Europas måde at positionere sig på indenfor det internationale system.

3. Nato var Europas forsvarssystem.

Ingen af disse antagelser er længere så selvfølgelige.
Efter valget af Trump er globaliseringen gået i stå, og det er mere end usikkert, om den globale økonomiske verdensorden vil fortsætte, eller om landene vil falde tilbage på nationale
(isolationistiske) løsninger.

EU er truet af indre opbrud: Storbritanien er på vej ud af EU, Frankrig går måske ved præsidentvalget i 2022 samme vej,
Sydeuropa i almindelighed og Grækenland i særdeleshed er i dyb økonomisk krise, og de østeuropæiske lande udvikler sig i stadig mere autoritær, nationalistisk retning. Samtidig venter millioner af mennesker fra de arabiske lande og fra
landene syd for Sahara på, at de kan få en chance for at komme til Europa, medens hovedparten af europæerne frygter deres komme.

Endelig er forholdet mellem NATO og de europæiske stater blevet usikkert - specielt efter at Trump har hævdet, at Europa ikke skal forvente, at USA kommer til undsætning med mindre, at europæerne begynder at bidrage med større forsvarsbudgetter.

I den situation er en diskussion af Europas fremtid det mest påtrængende politiske spørgsmål. Er der stadig et europæisk projekt - og i givet fald, hvori består det/bør det bestå?
Eller har den europæiske union nu endegyldigt vist sig at være den kolos på lerfødder, som kritikerne i årevis har anset den for at være? Er et fornyet EU Europas håb? Eller er håbet tværtimod, at EU nu langt om længe kan blive afviklet til fordel for bilaterale aftaler mellem suveræne nationalstater og
måske give plads for en alternativ - mere homogen - skandinavisk union?

Temaer:

  • Europas og EU's historie (første dag)
  • EU som økonomisk projekt
  • De europæiske nationalstater og EU som politisk projekter
  • Det europæiske forsvar
  • Europa og globaliseringen

Undervisere i 2020

Poul Lübcke

9.5.-16.5.: Kierkegaards "Efterskriften"

15.8.-22.8.: "The Sickness Onto Death"

12.9.-19.9.: Fremtidens Europa

Martin Pasgaard

8.8.-15.8.2019

Kants "Kritik af dømmekraften"


.Gordon Marino

15.8-22.8.

International Kierkegaard Seminar - "The Sickness Onto Death"

Tidligere Pacentro-seminarer

Maj 2018: Poul Lübcke: "Kierkegaards Enten-eller"

September 2018: Poul Lübcke og Martin Pasgaard: "Nietzsches Den muntre videnskab"

September 2019: Martin Pasgaard: "Tilværelsens etiske betydning hos Schopenhauer og Nietzsche"

September 2019: Poul Lübcke: "50 års filosofi: 1968-2018"