Vores team

 

Poul Lübcke

Direktør

Poul er grundlægger af Platonopolis. Tidligere lektor i filosofi ved Københavns universitet.

Link til Curriculum vitae

Medarbejdere og samarbejdspartnere

Maria Adamsen. Landsretssagfører. Bl.a. speciale i miljøret.

Martin Pasgaard-Westerman. Filosof. Forsknings- og kursus-medarbejder.

Alessandra Sicuro. Italiensk-underviser og kunstner

Klaus Majgaard. Forfatter. Ekspert i offentlig forvaltning. Tidligere kommunaldirektør og senere forstander for Askov højskole. 

Gordon Marino. Direktør for The Hong Kierkegaard Library og professor ved St. Olaf College, Northfield, Minnesota. 

Adam Lübcke. Kontorfuldmægtig.